برنج

اطلاعات پایه

برنج

  • تامین کننده
  • وارد کننده
  • تولید کننده

کشت انواع برنج 100% ایرانی
فروش به صورت عمده و جزئی برنج در سراسر ایران

آدرس دقیق کارخانه / شرکت / مغازه در این قسمت وارد می شود .

51 - 100 نفر

http://rice.portal.trade

مالکیت

۱ آبان ۱۳۹۶

بازرگانی و تجارت
  • آسیای جنوب شرقی
  • آسیای میانه
  • آسیای شرقی
  • اروپای غربی

0 - 100000

11% - 20%

100,000 - 500,000 $

اطلاعات کارخانه

بیشتر از 5,000 مترمربع

آدرس کارخانه در این قسمت وارد می شود.

۲۲۰۰۰۰۰۰

۲۱۰۰۰۰۰۰

داخل شرکت

2 خط

10 - 50 نفر

5 - 10